Postimees 1946. aastal: suri Johannes Vares Barbarus

Eestimaa Kommunistliku (bolševike) Partei Keskkomitee, Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium teatavad sügava kurbusega kõigile vabariigi töötajaile kommunistliku (bolševike) partei väljapaistva tegelase, NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe asetäitja, Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe, Eestimaa K(b)P Keskkomitee büroo liikme, sm. Johannes Jaagu p. VARESE surmast 29. novembril s.a. lühikese, kuid raske haiguse tagajärjel. Allikas: Postimees

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *