Kus elab kõige rohkem majanduspagulasi?

Ilusad jutud, et Eestis on väga vähe majanduspagulasi on täielik jama. Taskuraha ja toetuste peal väljas olevaid sisserändajaid on meil 1000 elaniku 61,2 ja see paneb meid, oma 80769 muulasega, Euroopas 11 kohale. Oleks viimane aeg aru saada, et nende näol ei ole tegemist sõjapagulaste vaid lihtsat elu otsivate sisserändajatega.

Allikas: Where The Most Refugees Live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *