Ihaste selts võitleb kortermajade vastu

Ihaste seltsi esindajad leiavad, et Ihaste ja Annelinna vahel kulgeva idaringtee Ihaste-poolsele küljele kavandatavad kortermajad rikuks piirkonna miljööväärtust ning nende ehitamise vältimiseks tuleks muuta linnaosade piiri. Allikas: Postimees

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *